Dlaczego szkoły i uczelnie coraz częściej korzystają z programu Zoom?

Jeszcze kilka lat temu, pojęcie nauki zdalnej kojarzyło nam się głównie z zajęciami, prowadzonymi w szkołach na antypodach. Niestety, nagły wybuch pandemii sprawił, że większość europejskich szkół, w tym też polskich, musiało zmienić dotychczasowy model nauczania. I chociaż nasze życie zaczęło wracać do względnej normalności, koncepcja zajęć zdalnych pozostaje wciąż tematem aktualnym. Wielu uczniów ma […]

Psychodietetyk – kiedy warto się do niego zgłosić?

W branży dietetycznej i psychologicznej coraz częściej głos zabierają psychodietetycy. Czy to możliwe, żeby jedna osoba miała tak szeroką wiedzą z dwóch odmiennych obszarów? Okazuje się, że tak. Jednak doprecyzujmy, że psychodietetyk dba o zdrową relację człowieka z żywnością. Jeśli chcesz konkretnie wiedzieć, czym się zajmuje osoba o takiej profesji, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł. […]