Filozofia i etyka na studiach podyplomowych 

Poza obowiązkowymi przedmiotami nauczanymi w każdej szkole, takimi jak język polski, matematyka, historia, fizyka czy chemia są też przedmioty nieobowiązkowe, a wśród nich etyka. Jest to stosunkowo nowy przedmiot, na który zazwyczaj uczęszczają uczniowie, którzy nie chodzą na religię. Choć warto podkreślić, że uczestnictwo w lekcjach religii, nie wyklucza możliwości zdobywania wiedzy z zakresu etyki, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby na świadectwie pojawiły się oceny z obu tych przedmiotów. Jeżeli jesteś nauczycielem, ale nie masz uprawnień do nauczania etyki w szkole i chciałbyś to zmienić, to zdobycie nowych kwalifikacji umożliwią Ci studia podyplomowe. Wystarczy, że zapiszesz się na studia podyplomowe filozofia i etyka, a po ich ukończeniu będziesz mógł rozpocząć nauczanie nowego przedmiotu. 

Filozofia i etyka na studiach podyplomowych 

Jaką wiedzę dzieci zdobywają na przedmiocie jakim jest etyka? Przede wszystkim na zajęciach poruszana jest tematyka zasad moralnych, różnych norm i wartości. W efekcie uczeń powinien z łatwością odróżniać dobro od zła. Osoby uczęszczające na studia podyplomowe filozofia i etyka realizują program, który ma za zadanie kompleksowo przygotować je nauczania etyki. W tym miejscu należy podkreślić, że ten kierunek studiów dedykowany jest wyłącznie nauczycielom. Na jakie zagadnienia jest kładziony nacisk podczas studiów? Na pewno na wszelkie zagadnienia ogólnofilozoficzne, metodologię, logikę czy dydaktykę przedmiotu. W sumie podczas trzech semestrów przeprowadzonych zostaje dwieście siedemdziesiąt godzin. Ponadto warunkiem ukończenia studiów jest odbycie praktyk w wymiarze dziewięćdziesięciu godzin… Jesteś nauczycielem, który chce się piąć po szczeblach kariery zawodowej, zdobywać nowe kwalifikacje i spełniać się w swojej pracy? Zatem warto wzbogacić swoje CV o studia podyplomowe filozofia i etyka. Zapisz się jeszcze dziś i skorzystaj z aktualnej promocji! W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *