Wpływ aktywności na prawidłowy rozwój dziecka

Aktywny styl życia ma korzystny wpływ na każdego bez względu na płeć i wiek. Jest zalecany wszystkim w formie odpowiedniej dla jego sytuacji zdrowotnej. Ważnej jest, aby dzieci od najmłodszych lat nauczyli się tego, iż przejawy aktywności fizycznej mają istotny wpływ na ich prawidłowy rozwój. Dzisiaj niekiedy trzeba dzieci zachęcać do przejawów aktywności. Ważna tu […]