Za późno na edukację?

Ostatnio coraz częściej zauważa się, że nawet osoby w zaawansowanym wieku starają się poszerzać swoje kwalifikacje. To po części wynik szybkiego tempa obecnych czasów i wciąż zmieniającej się sytuacji materialnej, która po części zmusza nas do ciągłych poszukiwań, zmian, a co za tym idzie nieustannej edukacji. Ze względu na trwający dość niestabilny rynek pracy, nie […]