Integracja sensoryczna — studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe dla nauczycieli tylko w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu!

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI. Ten kierunek jest przygotowany dla absolwentów studiów z zakresu rehabilitacji, pedagogiki, fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne. Program obejmuje zagadnienia dotyczące neuroanatomii, równowagi ciała, rozwoju psychoruchowego, neuronów i synapsy, znaczenia neurologa w terapii problemów natury procesów integracji sensorycznej. W cenie są również praktyki w wymiarze 90 godzin. Studia realizowane są przy współpracy z Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach, Akademią Medyczną w Poznaniu i gabinetami SI. Czas trwania to 3 semestry, czyli 270 godzin zajęć dydaktycznych oraz wspomniane już 90 godzin praktyk specjalistycznych.

 

Warunki zaliczenia: integracja sensoryczna — studia podyplomowe Poznań

 

Ukończenie studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest możliwe po zdaniu wszystkich zaliczeń oraz egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia. Absolwenci kierunku integracja sensoryczna (studia podyplomowe Poznań) uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzone praktykami oraz pozytywnym wynikiem z egzaminu końcowego/dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk, które znajdują się w programie studiów.

 

Kim jest założyciel Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu?

 

Fundacja Uni-Terra jest oficjalnym założycielem tej szkoły. Powstała ona w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci oraz młodzież. Środowisko psychologów, pedagogów i terapeutów, skupionych wokół Fundacji Uni-Terra, podjęło decyzję o utworzeniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, skierowanej do pracowników systemu oświaty, a w szczególności do nauczycieli. Ponad kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli ukończyło już różne formy dokształcania i doskonalenia w tej szkole.